Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

O Miłoszu w ATH

 \  Aktualności  \  O Miłoszu w ATH

O Miłoszu w ATH

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia wieloautorska Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania pod red. naukową prof. Marka Bernackiego. Książka, przygotowana we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powstała jako efekt finalny projektu wydawniczego opracowanego w ramach zadania badawczego w dyscyplinie naukowej literaturoznawstwo w latach 2019-2020.

W monografii znalazły się teksty dwudziestu pięciu autorów, w tym znanych miłoszologów takich, jak: Krzysztof Czyżewski, Andrzej Franaszek, Zofia Zarębianka, Zbigniew Kaźmierczyk, Agnieszka Kosińska, Dorota Sieroń reprezentujących ośrodki uniwersyteckie w całym kraju. Warto odnotować, że dwa teksty napisane zostały w języku angielskim przez hinduskich badaczy twórczości autora „Traktatu moralnego”. Bielską polonistykę reprezentują w tomie (poza redaktorem): dr Anna Foltyniak-Pękala i dr Stanisław Ciupka, a także absolwenci filologii polskiej w ATH – mgr Paulina Żmijowska i mgr Krzysztof Babicki. W recenzji wydawniczej prof. dr hab. Joanna Zach napisała:

„Dla badaczy i czytelników Czesława Miłosza tytuł tej publikacji brzmi intrygująco. Nie bez powodu redaktor naukowy tomu […] powtórzył go we wstępie ze znakiem zapytania: Peryferie Miłosza? […]. Równie istotne jest jednak to, że centrum i peryferie to rzeczywistości ruchome, wzajemnie zapośredniczone, zmieniające się w czasie. Zmieniające się siłą rzeczy w rytm procesów zachodzących w kulturze, ale także dzięki zmianom optyki, przesunięciom w obrębie episteme. I wreszcie: w przypadku Czesława Miłosza zagadnienie peryferyjności zyskuje nowy wymiar; peryferia – geograficzne, kulturowe – to obszary w jego twórczości uprzywilejowane, miejsca, w których odradza się albo po prostu trwa to, co źródłowe, co podtrzymuje daną cywilizację w istnieniu”.

Książkę można wypożyczyć w Bibliotece ATH lub zakupić w Wydawnictwie Naukowym ATH.

(rp)

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl