Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

 \  Aktualności  \  Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

Cenna publikacja w dorobku językoznawcy z ATH

W krakowskim Wydawnictwie UNIVERSITAS ukazała się monografia naukowa The Sephardim-Slavonic Language Contact in Bosnia. The last Period (1918-1941). Sefardyjsko-słowiański kontakt językowy w Bośni. Ostatni period (1918-1941). Autorem tej niezwykle cennej pracy o tematyce językoznawczo-historycznej jest prof. ATH dr hab. Piotr Żurek, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Neofilologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Przedmiotem badań prof. Żurka stał się unikatowy w skali światowej, niestety powoli umierający język ladino, zwany też językiem judeo-espanol, którym posługiwali się Żydzi Seferdyjczycy zamieszkujący do 1492 roku Półwysep Iberysjski. Po wygnaniu z Królestwa Hiszpanii, użytkownicy języka ladino znaleźli schronienie na terenach wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Znaczna ich część trafiła na Bałkany, osiedlając się w trudno dostępnym terytorium dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Dzięki oddaleniu od frankofońskiego centrum język jude-espanol przetrwał jako unikatowy zabytek językoznawczy i świadectwo niezwykle ciekawej grupy społecznej, która wypracowała przez wieki bardzo bogatą kulturę i literaturę (świadczą o tym dokumenty przechowywane w Historycznym Archiwum Miasta Sarajewa).

Wydana równolegle w języku polskim i angielskim, opatrzona przedmową Jakoba Finci, Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Bośni i Hercegowiny i wydana w prestiżowej oficynie monografia naukowa prof. Piotra Żurka staje się bardzo mocnym ogniwem dyscypliny naukowej językoznawstwo w ATH przed ewaluacją zapowiedzianą w roku 2022.

prof. Marek Bernacki

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl