Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

„Ciało widza”. Rusza międzynarodowa konferencja naukowa

 \  Aktualności  \  „Ciało widza”. Rusza międzynarodowa konferencja naukowa

„Ciało widza”. Rusza międzynarodowa konferencja naukowa

Już dzisiaj rozpoczyna się druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teatralność – Antyteatralność” o temacie przewodnim „Ciało widza”. Wydarzenie organizują Instytut Neofilologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wraz z argentyńskimi Instituto de Artes del Espectáculo oraz Universidad de Buenos Aires.

Tematyka konferencji ma na celu zbadanie realiów i przemyśleń widza z różnych scenologicznych i teatralnych punktów widzenia. Wydaje się, że orientacja jest ogólnie ustawiona z perspektywy sceny. Ale co się dzieje z pozostałymi elementami spektaklu – z tą strefą, która wydaje się być w cieniu, pogrążona w absolutnej ciszy? Jakie relacje kształtują się między widzami? I jakie zarysowują się między nimi różnice? Czy jeśli widz, ciało jest nieobecne – lub przynajmniej nie może zostać dostrzeżone, czy kulturowy model reprezentacji ma jakikolwiek sens? Teatr w swej istocie jest wydarzeniem społecznym, przynajmniej w historii naszej tradycji kulturowej. Ale czy w tej nowej kulturze, która nadchodzi, w tej nowej erze, ramy reprezentacji i jej obserwatora będą grą różnych rzeczywistości przewidzianych dla teatru? I odwrotnie, jeśli widz chce odzyskać utraconą przestrzeń, czemu musi się podporządkować, aby osiągnąć ten cel? Kim jest widz? Czy jest to ciało? A może to obserwator? Czy też po prostu jednostka znaczenia stworzona w doświadczeniu nowoczesności? Oczywiście pytań istotnych w poruszanym kontekście jest znacznie więcej, ale tutaj zajmiemy się tylko jednym aspektem, pozostawiając resztę indywidualnej refleksji. Czy rzeczywiście stoimy w obliczu końca tego, co społeczne i czy postać widza staje się bytem, który nie jest już potrzebny?

KANAŁY DOSTĘPU DO KONFERENCJI DLA SŁUCHACZY

  • kanał Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na platformie YouTube
  • profil Facebook Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  • kanał Instituto de Artes del Espectáculo Uniwersytetu w Buenos Aires na platformie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UComNxrBg-YFMAtMiqctbnhw

Strona www konferencji (z programem): https://iconf-theatre.ath.edu.pl

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl