Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

 \  Aktualności  \  Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

Zaproszenie na konferencję KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA: Wokół kompetencji kluczowych w edukacji. Konferencja – pod patronatem JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH – odbędzie się w formie zdalnej w dniu 17 maja 2021 roku.

Tegoroczne spotkanie naukowe stanowi kontynuuję poszukiwania kierunków pożądanych zmian w edukacji. Złożony charakter współczesnej rzeczywistości, wymagania nieustannie rozwijającego się społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa uczącego się przez całe życie w sieci społecznej i informatycznej powodują, że zaistniała potrzeba posiadania przez człowieka nowego zasobu kompetencji, określanych jako kompetencje kluczowe. Nacisk na ich realizację pojawił się już w 2006 r., kiedy Rada Europejska wydała zalecenia i uzasadniła potrzebę ich kształtowania i rozwijania w procesie uczenia się przez całe życie. Zakłada się, że kompetencje kluczowe, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy, sprzyjają samorealizacji jednostki, uruchamiają jej aktywną postawę obywatelską, pomagają w procesie integracji społecznej, a w przyszłości ułatwiają odnalezienie się na rynku pracy.

KOMUNIKAT

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

INSTRUKCJA REDAKCYJNA

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala UBB

————
e-mail: dwhs@ubb.edu.pl