Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

35. numer półrocznika „Świat i Słowo”

 \  Aktualności  \  35. numer półrocznika „Świat i Słowo”

35. numer półrocznika „Świat i Słowo”

Ukazał się 35. numer półrocznika „Świat i Słowo”. Tym razem tematem przewodnim są „mesjanizmy”.


Redaktorom naukowym i pomysłodawcom tomu – Lidii Romaniszyn-Ziomek i Sławomirowi Konkolowi – przyświecała myśl, że „narracje mesjanistyczne, jeszcze niedawno chętnie i często kompromitowane, stanowią integralną część kultury europejskiej. Co więcej, biorąc pod uwagę aktualne tendencje w polityce (choć nie tylko), trudno zaprzeczyć, że myślenie mesjanistyczne przeżywa nie całkiem nieoczekiwany renesans”. Egzemplifikacją tej diagnozy jest kilkanaście zamieszczonych w zbiorze rozpraw autorstwa badaczy polskich i zagranicznych. Zachęcamy do lektury.

dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl