Czasopismo „Świat i Słowo” otrzymało 40 punktów

 \  Aktualności  \  Czasopismo „Świat i Słowo” otrzymało 40 punktów

Czasopismo „Świat i Słowo” otrzymało 40 punktów

Szanowni Państwo!
Z radością i dumą przyjąłem informację Ministra Edukacji i Nauki o aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopismo „Świat i Słowo” otrzymało 40 punktów.

Naukowy półrocznik ukazuje się regularnie od 2003 roku. Czasopismo publikuje teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH, zastępcą redaktora naczelnego dr Anita Jarczok, sekretarzami redakcji są dr Justyna Wojciechowska oraz dr Ewelina Gajewska.

Całej Redakcji gratuluję sukcesu i życzę niesłabnącej inspiracji w dalszym działaniu.

prof. dr hab. Ernest Zawada
Dziekan
Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala UBB

————
e-mail: dwhs@ubb.edu.pl