Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Odwołanie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

  Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo zawiadamiają, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora ATH Nr 1507/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, odwołana zostaje publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Żyły. 

  + Więcej
 • Odszedł Adam Zagajewski

  W niedzielny wieczór 21 marca 2021 roku zmarł Adam Zagajewski, jeden z największych polskich poetów i eseistów przełomu XX i XX wieku. Urodził się we Lwowie – mieście, któremu poświęcił słynny autobiograficzny poemat Jechać do Lwowa.

  + Więcej
 • Rekrutacja na Erasmus+ studia i praktyki

  Szanowne Studentki i Studenci Wydziału Humanistyczno-Społecznego! Trwa rekrutacja na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022! Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym na MS Teams z Koordynatorem Wydziałowym Erasmus+, dr Barbarą Loranc Paszylk.

  + Więcej
 • Sylabusy on-line

  W wirtualnym dziekanacie (w zakładce „Ogłoszenia”) zamieszczone zostały sylabusów do przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2020/2021. Dostęp do sylabusów możliwy jest po zalogowaniu się w Wirtualnym Dziekanacie. [rp]

  + Więcej
 • Dobre słowa polonistów z ATH

  Na przełomie lutego i marca Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej zorganizował akcję pt. DOBRE SŁOWA MAJĄ MOC! dla której pretekstem były obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21.02).

  + Więcej

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl