Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Sylabusy on-line

 \  Aktualności  \  Ogłoszenia dziekantu  \  Sylabusy on-line

Sylabusy on-line

W wirtualnym dziekanacie (w zakładce „Ogłoszenia”) zamieszczone zostały sylabusów do przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2020/2021. Dostęp do sylabusów możliwy jest po zalogowaniu się w Wirtualnym Dziekanacie.

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl