Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Odwołanie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

 \  Aktualności  \  Odwołanie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Odwołanie publicznej obrony rozprawy doktorskiej

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo zawiadamiają, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora ATH Nr 1507/2020/2021 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, odwołana zostaje publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Żyły. 

Kolejny termin obrony zostanie ustalony na następnym posiedzeniu Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.​

[rp]

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl