Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Senat ATH nadał mgr. Mateuszowi Żyle stopień doktora

 \  Aktualności  \  Senat ATH nadał mgr. Mateuszowi Żyle stopień doktora

Senat ATH nadał mgr. Mateuszowi Żyle stopień doktora

Miło mi poinformować, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2021 roku, Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nadał panu mgr. Mateuszowi Żyle stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Serdecznie gratuluję Panu Doktorowi!

Z tej okazji dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. W sposób szczególny dziękuję JM Rektorowi dr. hab. inż. Jackowi Nowakowskiemu, prof. ATH oraz Władzom Rektorskim za osobiste zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Dziękuję dr. hab. Markowi Bernackiemu, prof. ATH, Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo za przygotowanie i przeprowadzenie procedury obrony rozprawy doktorskiej. Pragnę nadmienić, iż to w czasie kadencji Pana Dziekana dr. hab. Marka Bernackiego, prof. ATH Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w  Bielsku-Białej otrzymał prawa doktoryzowania.

Dziękuję dr. hab. Ireneuszowi Gielacie, prof. UŚ promotorowi rozprawy za opiekę naukową oraz recenzentom: prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi, Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i dr. hab. Dariuszowi Trześniowskiemu, prof. UTH za merytoryczne recenzje pracy.

Podziękowania składam wszystkim Osobom zaangażowanym w organizację i przebieg wydarzenia.

prof. dr hab. Ernest Zawada
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl