Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dylogia o Bielsku-Białej już w komplecie

 \  Aktualności  \  Dylogia o Bielsku-Białej już w komplecie

Dylogia o Bielsku-Białej już w komplecie

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazał się drugi tom pracy zbiorowej Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest pt. Bielsko-bialska tkanina. Teksty o tematyce interdyscyplinarnej, pod redakcją Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek (ss. 254, w tym kolorowe ilustracje).

W książce znalazło się trzynaście artykułów autorstwa bielskich socjologów, animatorów kultury, historyków i historyków sztuki, a także muzealników i specjalistów od komunikacji społecznej. Większość tekstów napisali przedstawiciele wiodących instytucji kulturalno-oświatowych naszego miasta takich , jak Dom Kultury „Kubiszówka”, Muzeum Historyczne, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, redakcjaBB. W tomie zamieszczono także artykuły pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej: prof. dr hab. Ernesta Zawady, dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, dr Joanny Wróblewskiej-Jachny z Katedry Socjologii, dr Angeliki Matuszek z Katedry Polonistyki, dr Pauliny Żmijewskiej, absolwentki WHS i WZiT, oraz dra Macieja Bujakowskiego, kierownika Archiwum ATH.

Przewodnim tematem drugiego tomu, który stanowi ciekawe dopełnienie wydanego dwa miesiące wcześniej tomu pierwszego pt. Literackie Bielsko-Biała. Teksty o tematyce literaturoznawczej, jest wielowątkowa, zróżnicowana pod wieloma względami narracja o przeszłości tudzież teraźniejszości i przyszłości Bielska-Białej, która układa się w intrygującą, wielobarwną tkaninę najwyższej jakości. Słowo pisane uzupełniają piękne kolorowe ilustracje pochodzące ze zbiorów prywatnych autorów.

Książka będzie dostępna  w zbiorach Biblioteki ATH i w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, można ją także nabyć (w cenie 73 zł) w Wydawnictwie Naukowym ATH. Zapraszam do lektury!

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl