Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Podziękowania

 \  Aktualności  \  Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania prof. dr. hab. Ernesta Zawady dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie ostatniego pożegnania Prof. Anny Węgrzyniak.

Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowanie JM Rektorowi ATH dr. hab. Jackowi Nowakowskiemu, prof. ATH,  za pomoc w organizacji pożegnania śp. Pani Profesor Anny Węgrzyniak. Jednocześnie dziękuję Panu Kanclerzowi mgr. Łukaszowi Sieklińskiemu oraz Pani mgr Annie Hałat. Słowa podziękowania kieruję pod adresem Pana Profesora Jana Borowskiego oraz  Chóru ATH za znakomitą pod względem artystycznym oprawę muzyczną.

Dziękuję  Pracownikom Wydziału Humanistyczno-Społecznego za zaangażowanie i pomoc.  W sposób szczególny moim Prodziekanom: dr Justynie Wojciechowskiej i dr. Robertowi Pyszowi, a także dr. hab. Markowi Bernackiemu, prof. ATH, dr. hab. Michałowi Kopczykowi, prof. ATH, dr hab. Marii Korusiewicz, prof. ATH, dr hab. Ewie Kochanowskiej, prof. ATH, dr hab. Katarzynie Ożańskiej – Ponikwi, mgr Agnieszce Zaporowskiej, mgr Jolancie Kowalskiej oraz mgr Magdalenie Czader-Wiśniowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu studentom: Paulinie Czernek-Pasierbek, Julii Kuberze oraz Krzysztofowi Babickiemu występującym w poczcie sztandarowym. Dziękuję Panu Piotrowi Korzeniowskiemu z Restauracji Wirtuozeria oraz Paniom z naszej stołówki, które mimo urlopu uczestniczyły w przygotowaniu i wydały poczęstunek.

Dziękuję przedstawicielom Władz Uczelni, a także wszystkim tym pracownikom WHS, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Profesor Anny Węgrzyniak.

 

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Ernest Zawada
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl