Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1

 \  Aktualności  \  Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1

Kurs przygotowawczy do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego na poziomie B1

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej otrzymała uprawnienia do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 5-6 listopada 2022 r. i obejmie poziom B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Informacje dotyczące rejestracji na egzamin zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Centrum Języka Polskiego ATH organizuje kurs przygotowujący do egzaminu:

  • 30 godzin lekcyjnych w formie stacjonarnej;
  • termin: od 5 września do 26 października 2022 r.;
  • 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne: poniedziałek i środa od 17:30 do 19:00;
  • opłata za kurs: 690 zł – płatne w całości przed rozpoczęciem zajęć i po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs.

W trakcie zajęć kursanci zostaną zapoznani ze strukturą egzaminu oraz przećwiczą najważniejsze sprawności składające się na poszczególne moduły egzaminu: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną, pisanie i mówienie. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy.

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem polskim na poziomie A2/B1 i zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się grupy min. 8 osób.

Zapisy na zajęcia odbędą się w dniach 16-26 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji:

https://www.ath.bielsko.pl/centrum-jezyka-polskiego-ath/

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala UBB

————
e-mail: dwhs@ubb.edu.pl