Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego

 \  Aktualności  \  Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego

Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego

Trwają prace interdyscyplinarnego zespołu pracowników z Katedry Polonistyki i Instytutu Neofilologii WHS oraz pracowników z innych katedr i wydziałów nad realizacją projektu „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego. Opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia”. 

Obecnie prace skupiają się nad głównym celem projektu – opracowaniu nowego modułu specjalizacyjnego „Dziennikarstwo obywatelskie”, którego wdrożenie planowane jest na studiach licencjackich i magisterskich z filologii polskiej.

W ramach projektu opracowano już wyniki raportu z badań ankietowych i rozmów z grupą fokusową. W kolejnych miesiącach opracowane zostaną również: portal edukacyjny z otwartymi zasobami edukacyjnymi, dostarczający narzędzi do edukacji w trybie online lub hybrydowym, interdyscyplinarny podręcznik do dziennikarstwa obywatelskiego, a także cykl 15 wykładów video, dostępnych na portalu edukacyjnym.

Projekt jest realizowany przez zespół pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz partnerskiego Uniwersytetu w Tromsø (Arktyczny Uniwersytet Norwegii). Operatorem przedsięwzięcia jest Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

.

Projekt „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego – opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia” o numerze EOG/21/K4/W/0089 (Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) korzysta z dofinansowania o wartości 129 177 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie modułu „Dziennikarstwo obywatelskie” na studiach licencjackich i magisterskich filologii polskiej.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl