Biblioteka bez barier

www.biblioteka.ath.bielsko.pl/index.php/o-bibliotece/biblioteka-bez-barier

Udogodnienia architektoniczne
Biblioteka mieści się na parterze budynku L. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu blisko wejścia. Brak progów oraz wykładziny ułatwiają poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze obok portierni znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Specjalne stanowisko komputerowe

Czytelnia Ogólna posiada stanowisko dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w 23-calowy monitor, umożliwiający łatwe powiększenie tekstu, klawiaturę przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących (kontrastowe kolory, duże litery oraz znaki brajlowskie), słuchawki. Zainstalowano również oprogramowanie IVONA Text-to-Speech.

Zbiory biblioteki

Prolib – katalog on-line zawiera opisy bibliograficzne wszystkich dostępnych w bibliotece zbiorów. Książki dostępne w Wypożyczalni można zamawiać zdalnie. W sieci uczelnianej, ze strony Biblioteki czytelnicy mają dostęp do pełnotekstowych baz danych polsko- i obcojęzycznych. Do baz na platformie EBSCO można logować się spoza sieci uczelnianej. Hasło dostępu czytelnicy mogą uzyskać drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (telefon 33 82 79 272) lub wysyłając prośbę na adres: biblioteka@ath.bielsko.pl

Specjalne prawa
Czytelnicy niepełnosprawni są obsługiwani poza kolejnością. Pracownicy biblioteki służą pomocą w wyszukiwaniu i dostarczaniu materiałów bibliotecznych. Upoważnione osoby mogą odbierać książki z wypożyczalni w imieniu osoby niepełnosprawnej. Odpowiedni wzór dokumentu można pobrać ze strony Biblioteki.

Ścieżka dostępu: O Bibliotece → Regulaminy → Upoważnienie

——————–

W regulaminie dostępnym na stronie Biblioteki  www.biblioteka.ath.bielsko.pl/images/pliki/Regulamin-Udostepniania-Zbiorow.pdf

w Rozdziale III pkt. 9 b zawarty jest zapis

„Czytelnicy niepełnosprawni lub będący w szczególnej sytuacji życiowej mogą upoważnić inną osobę do odbioru zamówionych książek. Druk upoważnienia dostępny jest na stronie Biblioteki.  Warunkiem wypożyczenia jest okazanie podpisanego upoważnienia oraz ważnego dokumentu,”.

Ponadto na stronie opisany jest sprzęt, którym biblioteka dysponuje.

 • Immatrykulacja nowych studentów WHS

  2 października na Wydziale Humanistyczno-Społecznym, przy udziale JM Rektora Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego prof. Jacka Nowakowskiego oraz Władz Dziekańskich, odbyła się uroczysta immatrykulacja, czyli uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów.

 • Informacja dla nowo przyjętych studentów

  W pierwszym tygodniu października zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla nowo przyjętych studentów Wydziału-Humanistyczno-Społecznego.

 • Nowe wzory podań

  Od 1 września obowiązują nowe wzory podań do Dziekana WHS.

 • Zmarł prof. Richard Repka

  23 lipca zmarł znany słowacki profesor Richard Repka, który był profesorem Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie na Słowacji oraz profesorem wizytującym na anglistyce Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH.

 • Wyższa punktacja czasopism naukowych

  Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca br. dwa czasopisma naukowe afiliowane na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH uzyskały nową, wyższą punktację. I tak „Świat i Słowo” ma obecnie 100 pkt., a „Media i Społeczeństwo” 70 pkt.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala UBB

————
e-mail: dwhs@ubb.edu.pl