Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Doktoryzowanie

Informacja

W związku z uzyskaniem w dniu 23 listopada 2015 roku przez Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo, przyznanych przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie, w roku akademickim 2018/2019 zostało wszczętych pięć przewodów doktorskich. Jeden z nich zakończył się w maju 2021 roku nadaniem stopnia naukowego doktora absolwentowi filologii polskiej w ATH panu mgrowi Mateuszowi Żyle, cztery pozostałe przewody są w trakcie realizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny zakończyć się do 31.12.2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 28 lipca 2018 roku, które weszła w życie 1.10.2018 roku, osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mogą to uczynić w ramach działającej od 1.10.2019 roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ATH (więcej informacji zob.: http://www.dn.ath.bielsko.pl/index.php/kadra/szkola-doktorska)

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

 • Informacja dziekanatu WH-S

  W dniach od 08.08.2022r. do 17.08.2022r. dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego będzie czynny w godzinach 8:00-10:00.

 • Podziękowania

  Podziękowania prof. dr. hab. Ernesta Zawady dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie ostatniego pożegnania Prof. Anny Węgrzyniak.

 • Odeszła Profesor Anna Węgrzyniak

  6 lipca nad ranem zmarła prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – literaturoznawczyni, wieloletni kierownik Katedry Polonistyki ATH, współzałożycielka Wydziału Humanistyczno-Społecznego w naszej uczelni.

 • WH-S wysoko w rankingu „Perspektyw”!

  Filologia polska, prowadzona na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zajęła w najnowszym rankingu „Perspektyw” wysokie 8. miejsce. Równie dobre wyniki osiągnęły filologia angielska oraz pedagogika.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl