Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Doktoryzowanie

Informacja

W związku z uzyskaniem w dniu 23 listopada 2015 roku przez Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo, przyznanych przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie, w roku akademickim 2018/2019 zostało wszczętych pięć przewodów doktorskich. Jeden z nich zakończył się w maju 2021 roku nadaniem stopnia naukowego doktora absolwentowi filologii polskiej w ATH panu mgrowi Mateuszowi Żyle, cztery pozostałe przewody są w trakcie realizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny zakończyć się do 31.12.2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 28 lipca 2018 roku, które weszła w życie 1.10.2018 roku, osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mogą to uczynić w ramach działającej od 1.10.2019 roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ATH (więcej informacji zob.: http://www.dn.ath.bielsko.pl/index.php/kadra/szkola-doktorska)

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

 • Drzewo Anki…

  W czwartek 17 listopada odbył się wieczór pamięci poświęcony zmarłej kilka miesięcy temu prof. Annie Węgrzyniak. Z tej okazji na Skwerze Poetów posadzone zostało Drzewo Anki…

 • Sesja “Literatura w ujęciu regionalnym”

  W czwartek 24 listopada w sali L132 w godz. 10.00-12.30 odbędzie się minisesja “Literatura w ujęciu regionalnym – historia i współczesność” zorganizowana w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego przez Katedrę Polonistyki i Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo.

 • Kolejna książka o górach

  Profesor Tomasz Stępień, pracownik Katedry Polonistyki ATH, jest współautorem (razem z Pawłem Grocholskim) książki Teksty (z) gór. Opowieści i metaopowieści. Końcem października miało miejsce spotkanie autorskie dotyczące tej publikacji.

 • Konferencja „Time of Monsters”

  W dniach 16-17 listopada 2022 roku na Akademii Techniczno-Humanistycznej odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja zorganizowana przez pracowników Instytutu Neofilologii.

 • Uroczystość upamiętnienia śp. prof. dr hab. Anny Węgrzyniak

  Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego prof. dr hab. Ernest Zawada oraz Kierownik Katedry Polonistyki dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH serdecznie zapraszają pracowników i studentów naszej uczelni na uroczystość upamiętnienia śp. prof. dr hab. Anny Węgrzyniak – wybitnej literaturoznawczyni, współzałożycielki Wydziału Humanistyczno-Społecznego.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl