Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Egzaminy dyplomowe w roku akad. 2020/2021

 \  Egzaminy dyplomowe w roku akad. 2020/2021

.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W roku akademickim 2020/2021 obowiązuje następujący harmonogram:

1) terminy składania prac dyplomowych w Dziekanacie:

  • do 15 czerwca 2021 r. – I tura
  • do 15 września 2021 r. – II tura

2) egzaminy dyplomowe na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbędą się
stacjonarnie (jednak wyłącznie na pisemną prośbę studenta skierowaną do Dziekana WHS, przy akceptacji promotora pracy dyplomowej – odpowiednie druki zamieszczono poniżej)
– lub w formie zdalnej (poprzez aplikację Microsoft Teams) w następujących terminach:

  • od 28 czerwca do 16 lipca 2021 r. – I tura
  • od 1 do 24 września 2021 r. – II tura

Szczegółowy harmonogram egzaminów ustala jednostka prowadząca dany kierunek studiów.

 
EGZAMIN DYPLOMOWY STACJONARNY

Instrukcja Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sposób stacjonarny w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr 1416/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności uczelni

Zarządzenie Nr 1501/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

EGZAMIN DYPLOMOWY W FORMIE ZDALNEJ

Instrukcja Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sposób zdalny w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr 1390/2019/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w  okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Wniosek do dziekana o możliwość realizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Deklaracja woli przystąpieniu do egzaminu dyplomowego na terenie uczelni z wykorzystaniem uczelnianego sprzętu komputerowego


DO POBRANIA

INSTRUKCJA realizacji pracy dyplomowej [pdf] [word]

INSTRUKCJA zasady realizacji egzaminu dyplomowego [pdf] [word]

INSTRUKCJA zatwierdzania tematów prac dyplomowych [pdf] [word]

DRUKI DLA STUDENTA:

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie dyplomanta do pracy dyplomowej

Oświadczenie współautora do opublikowanego artykułu

Oświadczenie dyplomanta do opublikowanego artykułu

Karta obiegowa studenta

DRUKI DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

Protokół egzaminu dyplomowego [pdf] [word]

Druk oceny pracy dyplomowej [pdf] [word]


KOMUNIKAT DZIEKANATU

W związku z planowanymi obronami prac dyplomowych prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, najpóźniej do planowanego dnia egzaminu dyplomowego:

  1. podpisanych zdjęć do dyplomu (4 szt. 45×65 mm) imieniem, nazwiskiem i numerem albumu,
  2. dowodu opłaty za dyplom w wysokości 60 zł; UWAGA! opłata dotyczy wyłącznie dyplomantów kończących studia pierwszego stopnia (licencjackie); student płaci na numer konta widniejący w jego wirtualnym dziekanacie
  3. w razie potrzeby: wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym własnoręcznie podpisany z dowodem opłaty za dyplom w języku obcym w wysokości 40 zł; UWAGA! opłata dotyczy wyłącznie dyplomantów kończących studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Kartę praktyk (wypełnioną wszystkimi rodzajami praktyk w toku studiów i podpisaną przez opiekunów praktyk) będą Państwo składać w oryginale w dniu odbioru dyplomu. Czynność ta będzie stanowiła dopełnienie obowiązku.  Kartę obiegową (wypełnioną i podpisaną przez wszystkie działy oraz przez Prodziekana) będą Państwo składać w oryginale w dniu odbioru dyplomu. Czynność ta będzie stanowiła dopełnienie obowiązku. Ponadto w zależności od wybranej formy egzaminu dyplomowego, proszę postępować zgodnie z Instrukcją wskazaną przez Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego (dostępną na stronie whs.ath.bielsko.pl). Wyżej wskazane dokumenty należy przesłać za poświadczeniem odbioru na adres: Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademia Techniczno-Humanistyczna ul. Willowa 2​ 43-309 Bielsko-Biała Z dopiskiem: „Dokumenty do obrony” Ponadto przypominamy Państwu, że pierwszym i podstawowym obowiązkiem studenta przed przystąpieniem do procedury obrony pracy dyplomowej jest UZYSKANIE ABSOLUTORIUM, czyli uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru studiów, najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem obrony.


.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl