Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Informacja ogólna dla osób niepełnosprawnych

Każdy ma prawo do nauki (…).
Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenie (…)
Art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji.
W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans Państwa- Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym (…).
Państwa- Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa- Strony zapewnią, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.

Art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 

Wydział Humanistyczno- Społeczny Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej działając w myśl powyższych deklaracji i przepisów przyjętych oraz wdrażanych od kilku lat w Polsce, dokłada wszelkich starań w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami:

 • uzyskania wyższego wykształcenia na naszym Wydziale,
 • coraz lepszej dostępności (w tym dostępności technologicznej, wymogów formalnych, struktur administracyjnych) uczelni dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w miarę możliwości indywidualnego wsparcia w celu umożliwienia realizacji przysługującego prawa do edukacji,
 • usuwania barier w celu pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, korzystania z zasobów bibliotecznych oraz informatycznych
 • działań integrujących i promujących środowisko osób z niepełnosprawnościami oraz kształtujących przychylne postawy
 • informacji o instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach wspierających działania edukacyjno- społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Humanistyczno- Społeczny Akademii Techniczno- Humanistycznej w celu zwiększenia dostępności naszej oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami powołał Wydziałowego Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

 • Nowe publikacje naukowe

  Szanowni Państwo, z radością informuję, iż w ostatnim czasie ukazały się nowe publikacje naukowe, których autorami są nasi wykładowcy.

 • Warsztaty nt. inteligencji emocjonalnej

  Zapraszamy na warsztaty pt. Inteligencja emocjonalna w procesie uczenia się osób dorosłych, które odbędą się w czwartek 6 maja o godz.19.00 na platformie MS Teams.

 • Wystawa fotograficzna prof. Jana Dzidy

  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w Galerii Akademickiej ATH aktualnie jest prezentowana wystawa fotograficzna prof. Jana Dzidy, zatytułowana: Pejzaż i portret – fotografia emocjonalna.

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl