Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Koła naukowe

KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW

Celami Koła Naukowego Polonistów (opiekun: dr Tomasz Bielak) są: badanie literatury polskiej w szerokim kontekście kulturowym; popularyzacja wiedzy o kulturze i literaturze polskiej. Jednym z głównych osiągnięć Koła jest stworzenie, redagowanie i edycja pisma literacko-kulturalnego „Jama”. Strona internetowa Koła: polonisci.ath.bielsko.pl

KOŁO NAUKOWE HUMANISTÓW

Naczelnym zadaniem Koła Naukowego Humanistów (opiekun: dr hab. Jolanta Szarlej) jest poszukiwanie duchowego wymiaru człowieczeństwa poprzez analizę tekstów kultury.

KOŁO NAUKOWE FORUM PEDAGOGICZNE

(opiekun: dr Mateusz Warchał) działa aktywnie od 2010 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzowanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych, w tym w szczególności psychologii oraz filozofii edukacji. Szczegółowe informacje nt. działalności koła oraz deklaracja członkowska do pobrania dostępne są na stronie: www.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ANGLISTÓW „PHEELING”

(opiekun: dr Anita Jarczok)

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO I KONTRASTYWNEGO POLSKO-ANGIELSKIEGO/ANGIELSKO-POLSKIEGO

(opiekun: dr hab. Dorota Chłopek) – celami koła są: rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła w dziedzinie nauk językoznawczych, w szczególności w ramach językoznawstwa kognitywnego i porównawczego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego oraz budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów.

KOŁO NAUKOWE HORYZONT

Celem Koła jest popularyzowanie wiedzy o współczesnym świecie poprzez organizowanie wspólnych autokarowych wyjazdów do Wiednia, Pragi, Budapesztu, Bratysławy, Berlina, Lwowa – czy też do innych, mniejszych miast: Kutna Hora, Melk, Petronell Carnuntum. Ponadto Koło zajmuje się wydawaniem i redagowaniem studenckiego czasopisma „MARGINES” oraz organizuje wiele innych studenckich inicjatyw, dla których tłem jest reporterski wgląd w literaturę podróżniczą. Serdecznie zapraszamy na nasz fanpage. Opiekunem Koła jest dr Maciej Kalarus.

WYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE REGIONALISTÓW

Opiekun: dr Tomasz Markiewka.

Głównym celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w dziedzinie historii, kultury, literatury i języka regionu. Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

KOŁO NAUKOWE SLAWISTÓW

Koło Naukowe Slawistów powstało na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w 2003 roku z inicjatywy dr Agnieszki Będkowskiej-Kopczyk, która została jego pierwszym opiekunem. Koło organizowało międzynarodowe warsztaty przekładowe, podczas których doskonalono nie tylko umiejętności przekładu pisemnego i ustnego, ale także autoprezentacji, komunikacji i organizacji oraz integracji ze studentami z innych ośrodków akademickich. Efektem prac i obrad w ramach tych cyklicznie odbywających się (od 2006 do 2011) warsztatów były publikacje z serii „Przekładka” autorstwa studentów i pracowników Katedry. Obecnie koło zrzesza osoby zafascynowane słowiańszczyzną w szczególności kulturą, literaturą i językiem czeskim. Swoją pasję studenci rozwijają, a wiedzę pogłębiają, wspólnie analizując problemy badawcze z zakresu przekładu, literaturoznawstwa i językoznawstwa, dyskutując, a także poznając bogactwo świata kinematografii (nie tylko czeskiej). W maju 2012 w ATH odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród przez p. Ladislava Bánovca (Konsulat Republiki Czeskiej w Warszawie) i p. Helenę Čermákovą (Ministerstwo Edukacji Narodowej Republiki Czeskiej) zwycięzcom XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Przekładowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Republiki Czeskiej, Konsulatu Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Czeskiego Centrum w Warszawie edycji współorganizowanej z innymi ośrodkami akademickimi. W 2012 oraz 2016 koło zorganizowało spotkania dotyczące kompetencji i obecności tłumacza podczas rozpraw sądowych z sędzią Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. W ramach koła są organizowane również spotkania świąteczne, wyjazdy naukowo-badawcze, by z bliska i naocznie przekonać się o niepowtarzalności czeskiej architektury, malarstwa, rzeźbiarstwa, historycznych zbiorów muzealnych czy kuchni, a także warsztaty przekładowe współorganizowane z innymi ośrodkami.

Opiekun Koła dr Agata Ostrowska-Knapik

 • Informacja dziekanatu

  W związku z zaplanowanymi szkoleniami nowego systemu obsługi studentów w dniach 14, 21 i 28 lipca br., dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego w środy w miesiącu lipcu

 • Dylogia o Bielsku-Białej już w komplecie

  W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazał się drugi tom pracy zbiorowej Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest pt. Bielsko-bialska tkanina. Teksty o tematyce interdyscyplinarnej, pod redakcją Marka Bernackiego

 • Studiuj na Wydziale Humanistyczno-Społecznym!

  Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH to miejsce, w którym udowadniamy, że rynek pracy nie może obejść się bez nowoczesnych humanistów. Zostań jednym z nich!

 • Paulina Żmijowska doktorem Uniwersytetu Ostrawskiego

  W poniedziałek 21 czerwca na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego odbyła się publiczna obrona doktorska mgr Pauliny Żmijowskiej, absolwentki dwóch kierunków prowadzonych w Akademii Techniczno-Humanistycznej –

 • Bielska polonistyka w rankingu „Perspektywy 2021”

  Z przyjemnością informuję, że również kierunek filologia polska, prowadzony na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, został doceniony w najnowszym Rankingu Kierunków Studiów Szkół Wyższych

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl