Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja 2020/2021

 \  Rekrutacja 2020/2021

Terminy rekrutacji – rok akademicki 2020/2021


Rejestracja na studia wyższe (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) prowadzona będzie w sposób ciągły w terminie od 29 czerwca br.

Cykle rekrutacyjne na dany kierunek studiów, będą odbywały się do momentu podjęcia przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu rekrutacji.


Numer cyklu rekrutacyjnego

Rejestracja elektroniczna

Ogłoszenie wyników

Wpisy na studia

1TR

29.06.2020  r. – 18.08.2020 r.

19.08.2020 r.

20.08 – 28.08.2020 r.

2TR

22.08.2020 r. – 3.09.2020 r.

4.09.2020 r.

7.09 – 17.09.2020 r.

3TR

5.09.2020 r. – 17.09.2020 r.

18.09.2020 r.

21.09 – 30.09.2020 r.

4TR

19.09.2020 r. – 1.10.2020 r.

2.10.2020 r.

5.10 – 7.10.2020 r.

TR – tura rekrutacji


WIĘCEJ INFORMACJI | KIERUNKI STUDIÓW | SYSTEM E-REKRUTACJI


 

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala ATH

------------
e-mail: dwhs@ath.edu.pl