Wydział
Humanistyczno-Społeczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Uwagi studentów

 \  Uwagi studentów

.

Szanowni Państwo, 

w ciągu roku akademickiego wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą zgłaszać Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia propozycje zmian związanych z funkcjonowaniem systemu zapewniania jakości kształcenia. W związku z powyższym, zachęcam Państwa do przesyłanie uwag, pomysłów modyfikacji naszego Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

dr Angelika Matuszek

.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

.

  Dane adresowe

  Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
  ul. Willowa 2, budynek L
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

  ------------
  pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
  pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
  pokój 210 - kierownik dziekanatu;

  Numery telefonów:

  +48 33 8279 229
  obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  +48 33 8279 358
  studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
  +48 33 8279 236
  kierownik dziekanatu
  +48 33 8279 349 / 350
  centrala ATH

  ------------
  e-mail: dwhs@ath.edu.pl