Władze Wydziału

DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. dr hab. Ernest Zawada
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego

—————————————————–

PRODZIEKANI

dr Justyna Wojciechowska
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Humanistyczno-Społecznego

 

dr Robert Pysz
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Dane adresowe

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ul. Willowa 2, budynek L
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie

------------
pokój 212 – obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne);
pokój 211 – studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia;
pokój 210 - kierownik dziekanatu;

Numery telefonów:

+48 33 8279 229
obsługa studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
+48 33 8279 358
studia podyplomowe, sprawy socjalne, stypendia
+48 33 8279 236
kierownik dziekanatu
+48 33 8279 349 / 350
centrala UBB

————
e-mail: dwhs@ubb.edu.pl